Osittaisjakautuminen

Javasko Oy on jakautunut 1.1.2017 alkaen kahdeksi yhtiöksi. Jokihallin ja Koskihallin toiminnot jatkavat Javasko Oy:nä. Pumpputehdas sen sijaan on aloittanut Javasko Machines Oy -nimisenä.

Yhteystiedot